Huisartsen

Afspraak maken

We werken enkel op afspraak. Deze kan u online boeken of telefonisch op 013/31.13.37, liefst in de voormiddag.
In noodgevallen neemt u best telefonisch contact op.
Niet nagekomen afspraken zullen aangerekend worden cfr bericht op de website en in de wachtzaal.

Praktische info

Onze praktijk is open van 8u tot 19u

We werken samen als één team. U bent vrij in de keuze van arts. Indien er geen plaats meer beschikbaar is bij uw gebruikelijke arts, helpt een collega u graag verder. Deze heeft ook toegang tot uw dossier.

Wachtdienst
Na 19u en in het weekend kan u terecht bij de wachtdienst.

Secretariaat
Isabelle helpt u graag verder elke voormiddag tussen 8u en 12u (op woensdag tot 11u).

Verpleegkunde
Verpleegkundige Lise (enkel voor patiënten die in onze praktijk hun vaste huisarts hebben) is gestart als verpleegkundige in onze praktijk. Zij ondersteunt onze artsen in de dagelijkse taak voor het verzorgen, behandelen en begeleiden van onze patiënten. Je kan bij haar terecht voor: – Bloedafnames: op voorschrift van een arts – Vaccinaties: na overleg met een arts – Verwijderen van hechtingen – Bevriezen van wratjes – Oorprop verwijderen (maak eerst een afspraak bij de huisarts) – EKG (elektrocardiogram): na verwijzing door een arts (ook peroperatieve onderzoeken) – Suikertest in kader van screening zwangerschapsdiabetes Je kan je afspraak bij de verpleegkundige enkel telefonisch inplannen (gelieve hiervoor in de voormiddag te bellen).

Bespreken van uw resultaten

Om uw onderzoeksresultaten te bespreken maakt u best een afspraak of belt u tussen 12u en 12u30 of tussen 17u en 17u30 op 013/31.13.37.

Resultaten online
U kan zelf via mijngezondheid.be of mynexuzhealth veel resultaten raadplegen.
U kan na overleg met uw huisarts eventueel het Helena portaal activeren.

Opleiding
Ons team wordt versterkt door een HAIO (huisarts in opleiding). Dit is een afgestudeerde arts, die bij ons de specialisatie huisartsgeneeskunde voltooit. Regelmatig zullen jullie ook stagiaires in de praktijk zien. Opleiden doen we met veel plezier, en zien wij als deel van onze taak als huisarts.

Consultaties
Voor een consultatie worden 15 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, dan dient u een bijkomende consultatie te maken. U brengt best altijd uw eID mee en een lijst van medicatie waar een voorschrift voor nodig is.

Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen en worden tot een strikt minimum beperkt.
Vraag een huisbezoek liefst aan voor 10u.
Huisbezoeken zijn beperkt tot de gemeente Diest, uitgezonderd Vleugt en Deurne.

Voorschriften en Attesten
Voorschriften en attesten mogen enkel geschreven worden naar aanleiding van een consultatie. Vraag dus steeds voldoende voorschriften tot een volgende controle.
We zullen steeds weigeren valse attesten af te leveren (bv. schoolverzuim, annuleringsverzekeringen, …).

Formulieren en attesten invullen vergt tijd en informatie. Daarom komt u ook best hiervoor op consultatie.

Tarieven
Wij houden ons aan de conventietarieven. Dit zijn de tarieven afgesproken tussen de mutualiteiten en de artsen.

Globaal medisch dossier
Als vaste huisartsenpraktijk brengen wij, indien gewenst, uw GMD in orde. Hierdoor krijgt u meer terugbetaald bij de mutualiteit. Dit is geldig bij elk van onze artsen.

Wat doen we

 • Verhoogde bloeddruk
 • Cholesterol
 • Suikerziekte
 • Hartziekten
 • Longaandoeningen
 • Allergie
 • Astma
 • Schildklierziekten
 • Nierfalen
 • Maag- en darmziekten
 • Chronische pijn problemen
 • Vermoeidheid
 • Migraine

Van zuigeling tot…

 • Pijn bij het vrijen
 • Erectiestoornissen
 • Voortijdige ejaculatie
 • Uitblijven van een orgasme
 • Wegnemen huidletsels
 • Ingegroeide teennagels
 • Infiltratie van pijnlijke gewrichten
 • Koorts en infecties
 • Plotse hevige pijn
 • Bloedingen
 • Bewustzijnsverlies
 • Kortademigheid
 • Allergische reacties
 • Braken en diarree

In samenwerking met uw gynaecoloog

En zo nodig doorverwijzing naar een therapeut of psychiater

 • Incontinentie
 • Prostaatklachten
 • Bedwateren
 • Wratten bevriezen
 • Eczeem
 • Acné
 • Voetschimmels
 • Vaccinaties
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Screening voor bors- , baarmoederhals- , darmtkanker
 • Uitstrijkje
 • Anticonceptie advies
 • Plaatsen spiraaltje
 • Gynaecologische klachten zoals vaginaal verlies of droogte
 • Abnormaal bloedverlies
 • Plaatsen hormoonstaafje
 • Wondzorg en hechting
 • Kleine ongevallen (tapen en spalken van verstuikingen)

Visie

Wij willen als team laagdrempelig klaarstaan voor diverse noden. Zowel lichamelijk als psychisch, van geboorte tot levenseinde. Ongeacht de achtergrond. Samenwerken -binnen én buiten onze praktijk- staat dan ook centraal. Dit is waarom we kiezen voor een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk. We vinden eerlijke geneeskunde belangrijk, voor patiënten maar ook voor de maatschappij. We willen vooral de patiënten ondersteunen zodat ze zelf de zorg voor hun gezondheid in handen kunnen nemen. We streven naar kwalitatieve zorg waarin de huidige stand van de wetenschap wordt gehanteerd. Het opleiden van toekomstige collega ‘s zal ons hierin ondersteunen.

Juridische informatie

Eerstelijnspraktijk De Branderij
Oude Tramweg 2
3290 Diest
013/31.13.37
info@praktijkdebranderij.be (uitsluitend voor administratieve doeleinden!)
BTW/ondern. nr.
Ine Laurys 0534.725.168
Tom Hendrikx 0746.956.814
Liesbeth Vanderveken 0700.571.414
Toezichthoudende authoriteit:
Orde der artsen
de Jamblinne de Meuxplein 34–35
1030 Brussel.
Gedragscode: Code van medische deontologie (https://ordomedic.be/nl/code-2018)