Nuttige websites

Medische informatie

Antigifcentrum

Delen van gezondheidsgegevens via Vitalink

Kind en Gezin

Preventie

Ziekenfondsen

  • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: vnz.be
  • Christelijke Mutualiteit: cm.be
  • Onafhankelijk Ziekenfonds: oz.be
  • Socialistische Mutualiteit: fsmb.be
  • Liberale Mutualiteit: lm.be

Hulpverleners

Mentale gezondheid

Reisadvies

Zorgtrajecten

Wachtdiensten